Blackbird Garden Architects
Vi arbetar med formgivning av uterummet såsom parker, trädgårdar, och innergårdar. Kontoret finns i Stockholm, men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige. Vi har möjlighet att både utforma grönytor samt projektleda anläggningsarbetet, vi följer även gärna upp och utvecklar våra projekt för framtida behov. Att skapa hållbara trädgårdar med tanke på form, miljö och funktion är vårt mål.
Services Provided

Trädgårdsdesign

Areas Served

Sverige

2 Projects for Blackbird Garden Architects