SNACK - 土地+注文住宅

RENOVES

—  Houzz
Related Photo Topics
This photo has no questions

What Houzzers are commenting on:

doanducminh1980
Minh Đoàn added this to doanducminh1980's ideas24 June 2018

Bàn ăn: mặt gỗ, chân đá, sàn gỗ ăn tông với mặt bàn, tường trắng chủ đạo có thêm bức sơn khác màu deco

Homes with Similar Colours
"Сталинка" 56 м.кв.
Резиденция Монэ: Огонь–интерьер с видом на Москва-сити
West Lincoln Park Home
KitchenLab
Turnberry Project
white boxes
Living & Dining
Striking Full Home Renovation