1. Home Bar Photos
  2. Asian

204 Asian Home Bar Design Ideas

Aryaman
Aryaman
Design Box
Modern AsianWine Cellar
Modern AsianWine Cellar
Summit Wine Cellars
Asian style dark mahogany cellar. Westchester, NY.
Asian-Inspired in Wayzata
Asian-Inspired in Wayzata
John Kraemer & Sons
Builder: John Kraemer & Sons | Interior Design: Jennifer Hedberg of Exquisite Interiors | Photography: Jim Kruger of Landmark Photography
Rooms - Home Bars - With Antique Chinese Design Elements
Rooms - Home Bars - With Antique Chinese Design Elements
ARTifacts/Shanghai Green Antiques
Originally from Design Project - Long Beach Garden - Shanghai China - Green Antiques
Wooden Buddha Sculpture with Twin Kirins
Wooden Buddha Sculpture with Twin Kirins
China Furniture and Arts
Masterfully sculpted from a single piece of wood, this Buddha statue makes a great center piece and is a great example of Asian fine art. Sculpture is flanked by two bronze Kirins.
植物と生活する家
植物と生活する家
根岸達己建築室
温湿度管理がされた地下のワインセラーです。
Progetto e realizzazione Yoi-Food Attitude
Progetto e realizzazione Yoi-Food Attitude
Giba Design & Project
Ideazione, progettazione e realizzazione bancone bar per ristorante asiatico
Multibank Việt Nam
Multibank Việt Nam
Multibank Việt Nam
Multibank Group là tập đoàn tư vấn tài chính trực tuyến lớn nhất trên thế giới được thành lập tại California, USA vào năm 2015. Mọi lĩnh vực đầu tư ngoại hối (forex). chứng khoán, hàng hóa, kim loại, chỉ số,.. hãy liên hệ với chúng tôi qua: https://multibank.com.vn/

204 Asian Home Bar Design Ideas

1